קוראים וקוראות יקרים,

במהלך השנה האחרונה פיתחנו ייצרנו מספר מערכי ועזרי הנחיה והדרכה בנושאי שמירת טבע בהם אנחנו עוסקים.

בעמוד זה ניתן לצפות בחומרים אלה ואף להורידם לשימוש אישי! 

ייחידת הדרכה בנושא אנרגיות מתחדשות:

יחידת הדרכה בנושא אנרגיות מתחדשות

נספח כרטיסיות דילמה בנושא טורבינות רוח

נספח כרטיסיות דילמה בנושא הקמת תחנת כוח סולארית

עזר הדרכה להורדה