קוראים וקוראות יקרים,

במהלך השנה האחרונה פיתחנו ייצרנו מספר מערכי ועזרי הנחיה והדרכה בנושאי שמירת טבע בהם אנחנו עוסקים.

בעמוד זה ניתן לצפות בחומרים אלה ואף להורידם לשימוש אישי! 

ייחידת הדרכה בנושא המגוון הביולוגי:

ערכת פעילות כרזות במגוון ביולוגי

כרזות: פרחי הבר בישראל, ציפורי הבר, עצי הבר בישראל, בעלי חיים בסכנת הכחדה