קוראים וקוראות יקרים,

במהלך השנה האחרונה פיתחנו ייצרנו מספר מערכי ועזרי הנחיה והדרכה בנושאי שמירת טבע בהם אנחנו עוסקים.

בעמוד זה ניתן לצפות בחומרים אלה ואף להורידם לשימוש אישי! 

ייחידות הדרכה בנושא נחלים:

חוברת הדרכה - שומרי הנחל

ארץ פלגי מים:

תחנת הדרכה ארץ פלגי מים ליסודי

תחנת הדרכה ארץ פלגי מים לנוער

עזר הדרכה לפעילות ארץ פלגי מים

נחלי הדרום:

תחנת הדרכה נחלי הדרום ליסודי

עזר הדרכה נחלי הדרום

נחלי החוף:

עזר הדרכה נחלי החוף