דרכי הפעולה שלנו:

את החברה להגנת הטבע הקימו אוהבי טבע ו"משוגעים לדבר" אשר התנגדו לייבוש עמק החולה ב- 1953, וצפו את ההשלכות העתידיות של מפעל זה, על הטבע הייחודי של צפון הארץ.

 

ייבוש החולה הביא לתוצאות מצערות - פגיעה בטבע והכחדה של מינים ייחודיים, אך מתוך מאבק סביבתי זה נולדנו אנחנו, החברה להגנת הטבע, עמותה ציבורית בלתי תלויה, הפועלת שלא למטרות רווח, הארגון הסביבתי הגדול והוותיק בישראל ואחד הוותיקים בעולם.

בשנת 2018 ציינו 65 שנים להיווסדה של החברה להגנת הטבע, מאז ועד היום, אנו עוסקים בשמירת הטבע, הסביבה והנוף בארץ, חינוך, טיילות ובבניית קהילה חזקה הרואה עצמה חלק מן הטבע ומחויבת לשמירת הטבע והסביבה

החזון שלנו - לשמור על הטבע והסביבה בישראל, באמצעות יצירת חיבור, בלתי אמצעי, בין האדם לטבע.

במסגרת השגרה הארגונית, היומיומית, שלנו:

  • אנחנו פועלים למען השמירה על השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי.

  • אנחנו מעודדים טיילות ותיירות פנים וחוץ, מתוך אמונה בכך שהמפגש על הטבע יוביל לחיזוק הזיקה לטבע והסביבה, ולאקטיביזם סביבתי.

  • אנחנו מקדמים פעילות בקרב מקבלי החלטות, בכנסת ובממשלה, להגברת מודעותם לנושאי הסביבה ולהגברת נכונותם לפעול למען קידום חקיקה שומרת סביבה ותכנון המבטיח איכות חיים וסביבה.

  • אנחנו מייצגים את ארגוני הסביבה בישראל במוסדות התכנון המחוזיים והארציים.

  • אנחנו יוצרים ומקדמים שיתופי פעולה בין ארגוני סביבה וארגונים נוספים.

  • אנחנו שומרים על עצמאות רעיונית, מקצועית וארגונית, על מנת שהעמותה תוכל לפעול לקידום מטרותיה, באופן חופשי וללא כלתלות.

אנחנו פועלים יחד עם הציבור, בכל רחבי הארץ. בערים הגדולות וביישובים הקטנים, במגזרים השונים ובמסגרות מגוונות.הכוח שלנו מצוי בתמיכה שלכם: חברי החברה להגנת הטבע; עוקבים אחרינו ברשתות החברתיות ובניוזלטר; תומכים בעשייה שלנו ע"י תרומות, חתימה על עצומות והגשת התנגדויות; משתתפים אתנו בהפגנות; פעילים ומתנדבים; מטיילים אתנו; אלפי המשתתפים בתכניות החינוך הסביבתי שלנו, והנוער המדהים שלוקח חלק בחוגי הסיור שלנו.