אנרגיה מתחדשות

אנחנו פועלים לקידום מדיניות שתעודד ניצול אנרגיה ממקורות מתחדשים שאינם פוגעניים לטבע ולסביבה. תומכים בהצהרת הממשלה להעלות משמעותית את יעדי האנרגיה מתחדשת לשנת 2030 , לצמצם משמעותית את השימוש בפחם, ולהאיץ את המעבר לרכבים חשמליים. מקדמים תכנית לאומית לגגות סולאריים, על מנת לצמצם את זיהום האוויר ואת פליטות גזי החממה.

 

מתנגדים לקידוח ולהפקת נפט מפצלי שמן

בשנים האחרונות קיבלה ממשלת ישראל שורה של החלטות חיוביות ומבורכות להפחתת פליטת גזי חממה וזיהום אוויר. למרות זאת, היא מקדמת 12 יוזמות שונות לפיתוח נפט ופצלי שמן ברחבי הארץ,
היוזמות מתוארות במסגרת דוח שפרסמנו לקראת ועידת האקלים הישראלית ה–4 בנובמבר 2019. לשמחתנו, המודעות הציבורית למשבר האקלים הולכת וגוברת בישראל ובעולם, ועמה גם סדרת החלטות שקיבלה הממשלה בנושא בעשור האחרון.  למרות זאת, מהדוח עולה, כי בשנים האחרונות מקודמות בישראל יוזמות רבות לחיפוש ופיתוח של דלקים פוסיליים נוזליים, הבאות לידי ביטוי בחיפושים אחר מאגרי נפט יבשתיים, המצריכים פיתוח קונבנציונאלי או שאינו קונבנציונאלי, ובפיתוח שדות פצלי שמן, בהיקפים כוללים שעשויים להסתכם במאות מיליוני חביות נפט.
חלק מיוזמות הפיתוח הקיימות היום, מהוות איום ממשי על איכות החיים, על איכות הסביבה ועל המערכות האקולוגיות בישראל. לא ברור לנו כיצד מיזמים אלה, המקודמים בברכת המדינה ובאישורה, מתיישבים עם התחייבויותיה של אותה ממשלה ממש, להפחתת פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר, ולפעילויותיה הרבות והמבורכות בתחומים אלה בשנים האחרונות.

הדוח מציג בצורה האבסורדית ביותר את המציאות, בה מקודמים מיזמי הפקת אנרגיה הרסניים מבחינה סביבתית, ביד אחת, תוך כדי קידום פעילות ממשלתית משותפת ומבורכת להפחתת זיהום האוויר ופליטות גזי חממה, ביד השנייה. החברה להגנת הטבע קוראת לממשלה להקפיא את כל קידוחי החיפוש והמהלכים, לפיתוח פצלי שמן.

לקריאת הדוח המלא – לחצו כאן

 

תומכים בתכנית הממשלתית לגגות סולאריים

העבודה המקצועית שהכנו עבור רשות החשמל, על פוטנציאל ייצור האנרגיה מפאנלים סולאריים על גגות, היתה  מהגורמים המרכזיים ליצאת רשות החשמל בקמפיין ציבורי רחב, לעידוד להצבת פאנלים סולאריים על גגות של בתים פרטיים. 

התועלות המשקיות מהקמת פאנלים סולאריים על גגות הן רבות: חיסכון בתווית קווי הולכה, הפחתת זיהום אוויר, הקטנת יוקר המחיה, צמצום פליטות גזי חממה ועוד. לאור התועלות לעיל, מציעה רשות החשמל לבעלי הגגות בישראל להקים גגות סולאריים ולצמצם את עלויות החשמל שלהם או למכור את החשמל לרשת.

 כדי לעודד התקנה של פאנלים סולארים ולהגיש לציבור את כל המידע הזמין ללא מטרו רווח, אנחנו מקיימים כנסים להצגת המידע הפרקטי ולמתן מענה לשאלות, בכל רחבי הארץ, בשיתוף עם הרשויות המקומיות.
לפרטים הנוספים על הכנסים – לחצו כאן.

יש חדש תחת השמש דוח חדש

צוות התכנון והצפרות שלנו פרסם דוח שבדק את הרגישות האקולוגית של מקווי המים בישראל, וגילה כי על רובם אפשר ומומלץ להקים פאנלים סולאריים, שהם מקור לאנרגיה מתחדשת, מבלי לפגוע בטבע. מדובר בשטח כולל שגדול יותר מהעיר תל אביב! 

הדוח נכתב בתגובה ליוזמות הרבות של הקמת פאנלים סולאריים על מאגרים ומטרתו להכווין את כולם למאגרים הלא רגישים ולשמור על הרגישים. הקמת מתקנים סולאריים על מאגרים (לפי תמ"א 10 ד' 10) אינו מצריך תכנית, אלא רק היתר בנייה מהוועדה המקומית, ולכן הנושא נמצא פעמים רבות מתחת לרדאר של ארגוני הסביבה, שלא מכירים את התכניות, מאחר והנציגות שלהם היא במוסדות התכנון המחוזיים והארציים.
הדוח קובע כי מתוך כל 4200 מקווי מים המלאכותיים בישראל, ישנם 4016, בשטח כולל של 53 אלף דונם. מדובר בשטח גדול יותר מהשטח של 5 שדות סולאריים כמו שיש באשלים שבנגב, השדה הגדול בישראל (שגודלו כעשרת אלפים דונם), וגדול יותר מהשטח המוניציפלי של העיר תל אביב. מקוים אלה אינם בעלי חשיבות מיוחדת, ולכן ניתן להקים בהם פאנלים של אנרגיה סולארית, ללא כל סכנה אקולוגית ופגיעה בערכי טבע. מנגד, הדוח מצא כי ישנם 184 מקווי מים, על שטח של כ– 50 אלף דונם, המוגדרים כבעלי חשיבות אקולוגית גבוהה ולכן יש לשמור עליהם מפני כל פיתוח. 97 מתוך אותם 184 בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה, הם בצפון הארץ, 51 הם בדרום, 16 בחיפה, 9 במרכז הארץ, 7 בירושלים
 ו – 4 ביו"ש.

למקווי המים המלאכותיים בישראל יש חשיבות אקולוגית רבה, במיוחד לעופות ובכללם למינים בסכנת הכחדה עולמית. מקווי המים בישראל עוברים תהליכי פיתוח שונים, הכוללים שינויים בתשתיות המים, הצומח והקרקע, לרבות איטום מאגרים ופיתוח תשתיות ובפרט הקמת מתקנים צפים לקליטת אנרגיה סולארית.

על מנת לגבש מדיניות, שתבטיח מחד את התפקוד האקולוגי של מקווי המים, ומאידך, תאפשר ניצול מיטבי של מקווי המים, לתשתיות השונות, ביניהן גם תשתיות לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים, היה צורך באיתור מקווי המים בעלי החשיבות האקולוגית, על מנת לשמור ולהגן עליהם, מפני פיתוח אשר עלול להזיק לתפקודם האקולוגי.

לקריאת הדוח המלא – לחצו כאן.

בשנה הבאה, נמשיך לפעול לקידום אנרגיות מתחדשות על גגות ושטחים מופרים, ובמסגרת זו נקדם החלטת ממשלה בנושא ובמקביל נתנגד להמשך הקידוחים של נפט וגז בים וביבשה כחלק מתמיכתנו מעבר המשק להתבססות על אנרגיות מתחדשות.