שומרים על הציפורים

מרכז הצפרות הישראלי שלנו נולד מפרויקט לשימור קן של עיטים בסוף שנות ה-70 ומאז ועד היום עוסק במחקר ולימוד השטח, למען השמירה על מגוון העופות בישראלעיקר עיסוקו של המרכז בשימור מינים בסיכון, ובשימור בתי הגידול החשובים לקיומם. פעם אחר פעם אנחנו יוצאים למאבקים ציבוריים למען הציפורים ויחד אתכם רושמים לא מעט הצלחות.

 

ההצלחה הבולטת ביותר בשנה החולפת למען בעלי הכנף בישראל היא ביטול התכנית להקמת עשרים טורבינות רוח בגליל ע"י הוועדה לתכנון ובנייה של מחוז צפון מחשש לפגיעה בעופות!
הטורבינות תוכננו לקום ברמת סירין, המוגדרת כשטח פתוח ללא בנייה, והיא מהאזורים הגדולים מסוג זה שנותרו בצפון הארץ. בשטח זה עובר מסדרון אקולוגי – אזור מעבר טבעי לחיות בר. הוועדה קבעה כי ריבוי ההשפעות השליליות הצפויות  מטוריבינות במיקום הזה, מול התועלות המינוריות, אינו מצדיק את המשך קידום התכנית.

הרעלת הנשרים ברמת הגולן

במאי 2019 הורעלו 10 נשרים ברמת הגולן, אשר היוו כמחצית מאוכלוסיית הנשרים באזור זה, באותה עת.
לצערנו בישראל כמעט ואין יכולת אכיפה וענישה על ביצוע הרעלה. כך קורה שלמרות מאות מקרי ההרעלה, כמעט ולא הוגשו בשנים האחרונות כתבי אישום נגד מרעילים, וכאשר ניתן עונש למרעיל הוא עמד על סכום מגוחך של כמה אלפי שקלים בלבד, שאין לו שום התאמה למידת הנזק שנגרם, ובוודאי שאינו מהווה גורם מרתיע לעבריינים פוטנציאלים.


כדי לתקן את המצב המקומם, יזמנו יחד עם רשות הטבע והגנים, תיקון לחוק הגנת חיות הבר, אשר יוגש על ידי חברי כנסת עם כינונה של ממשלה חדשה. איסור ברור ומפורש על שימוש ברעל ובחומרי הדברה כשיש חשש לפגיעה בחיות בר.

איסור זה לא קיים כיום בחוק. בתיקון לחוק מוצע לאסור שימוש ברעל ובחומרי הדברה בנסיבות שיש בהן חשש לפגיעה בחיית בר. הרעלות בשטחים פתוחים הן הגורם העיקרי לפגיעה באוכלוסיית חיות הבר. הרעלות פוגעות לא רק בבעל החיים שאכל במישרין מהרעל, אלא מביאות ל"הרעלות שרשרת" של בעלי חיים אשר אכלו מהפגר המורעל ("הרעלות משנה"). תופעה קשה זו גורמת לדילול אוכלוסיות רבות חיות בר, ולהכחדה של בעלי חיים נדירים. התופעה מסוכנת לבעלי החיים ועלולה לסכן גם בני אדם העלולים לבוא במגע עם הרעל.
לפי החוק המוצע, אם נמצאו רעל או חומרי הדברה מפוזרים בשטח שבחזקתו של אדם, או בשטחים שהוא מחזיק בהן זכות שימוש, כמו שטחי רעייה, יראו את אותו אדם כמי שביצע בפועל את הפיזור או השימוש האמורים, אלא אם כן יוכיח שלא הוא עשה כן. תיקון זה מוצע על רקע הניסיון המצטבר, שלפיו מחזיקים בשטח או אלו שיש להם בהם זכות שימוש בו, הם על פי רוב, מזמיני עבודת הפיזור או השימוש ברעל ובחומרי ההדברה.

ספירת ציפורי הבר בחצר הבית

יחד אתכם, ספרנו השנה אלפי ציפורים. פעילות זו התקיימה, השנה, בפעם ה-14 בישראל, בין התאריכים  16-26.1.19. הספירה התקיימה ע"י מרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע, המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר ואלפי חובבי ציפורים אשר שהצטרפו למיזם חשוב זה.

בעזרת הנתונים המתקבלים בספירה השנתית אנו לומדים על שינויים ומגמות באוכלוסיות הציפורים. כך למשל, אנו למדים על התפשטותן של ציפורים פולשות בישראל (ציפורים שהובאו לישראל, השתחררו והחלו להתרבות באופן טבעי) כגון המיינה, הדררה והתוכי הנזירי, ולהבין האם קיימת השפעה של מינים אלו על מינים מקומיים ובאיזו מידה. אנו משווים תהליכים המוכרים ממחקרים בעולם (כמו התמעטות הדרורים באנגליה) עם תהליכים בישראל. מדי שנה עולה מספר המדווחים. לצד דיווחים מצפרים חובבים ומקצועיים, שמחנו לקבל דיווחים גם ממוסדות חינוך ומהקהל הרחב. לסופרים תרומה משמעותית להתפתחות המדע האזרחי בישראל ולשמירת הטבע. אנו פועלים להגברת מהימנות הדיווחים באופנים שונים - הן באמצעות המערכת הטכנולוגית והן באמצעות סינון ידני מוקפד של צפר בכיר, מונעים דיווחים על מינים חריגים שאינם צפויים בעונה זו של השנה או בסביבה בה נעשתה הספירה.

השנה הצטרפנו ל eBird העולמית וספרנו ציפורים יחד עם עשרות אלפים מהעולם כולו!
eBird היא מערכת איסוף מידע של ארגון ניטור וחקר הציפורים המוביל בעולם - מעבדת האורניתולוגיה של אוניברסיטת קורנל. 
בשנת 2019 דווחו 82 מינים שונים ובסך הכל 336,57 ציפורים. עורב אפור היא הציפור השכיחה ביותר בישראל. כך ראינו גם בשנים הקודמות. חמשת המינים שנצפו במירב התצפיות הם מינים נפוצים במשכנות האדם בזכות המזון הזמין והיותם סתגלנים לסביבות משתנות. כל חמשת המינים היו בראש רשימת המינים הנפוצים גם בשנה שעברה, בסדר דומה פחות או יותר,  מה שמעיד מחד על יציבות יחסית של המערכת, ומאידך על מהימנות הנתונים, בזכות הכוח הסטטיסטי של ריבוי התצפיות.

 

הבז האדום יצא מסכנת הכחדה

עד לפני כמה שנים היו הבזים האדומים בישראל וגם בעולם בסכנת הכחדה, עקב צמצום שטחי מחייה ושימוש בחומרי הדברה. ב-1996 החל מרכז הצפרות לפעול לשימור הבז האדום.
פרויקט הדגל בנושא הזה הוא שיתוף פעולה עם מועצה אזורית אלונה ו"פורשים כנף" בפרויקט חינוכי-קהילתי שבו לוקח חלק בית הספר האזורי באלונה, לשימור אזור המחייה העיקרי של הבזים האדומים בישראל. בשנים האחרונות החל פרויקט דומה גם במועצה האזורית מגידו. כיום, בין השאר בעקבות פעילות ייחודית זו, הבז האדום יצא מסכנת הכחדה.

'צבא ההגנה לטבע' למען הציפורים

במסגרת המיזם צבא ההגנה לטבע, פרוייקט משותף לחברה להגנת הטבע וצה"ל בשיתוף רשות הטבע והגנים, התקיימו השנה מספר מיזמים מרשימים מאוד לשמירה על הציפורים, בניהם: המיזם לשיקום אוכלוסיית סיסי החומות במתחם הקריה ושרונה. סיסי החומות הן ציפורים קטנות, החיות בלהקות וניזונות מחרקים. הן מבלות את מרבית חייהן בתעופה ומקננות אצלנו באביב, בסדקי החומות או מתחת לכרכובי הגגות. צורת הבנייה המודרנית אינה מתאימה למבנה הקן הדרוש עבור צורת התעופה הייחודית של הסיסים. לכן סיסים רבים המגיעים לערים - לא מוצאים מקום מתאים לקינון. במסגרת המיזם, התקינו החיילים תיבות קינון ייחודיות שנבנו מארגזי תחמושת, בתחומי הקריה בתל אביב. תיבות אלה מאפשרות לסיס לצאת מפתח הקן בצורה המותאמת לצורת התעופה שלו.

במסגרת המיזם לשמירת העופות הדורסים במרחב נחשונים יצרו החיילים מקומות קינון לבז האדום ומתקיימת פעילות הסברה חינוכית הכוללת תצפיות וטיבוע ציפורים להגדלת מודעות ורגישות לנושא השמירה על הטבע ועל הציפורים בקרב חיילי צה"ל.

בעשרים השנים האחרונות אנו עדים לירידה של כ-90% במספר הקטות בנגב. אחת הסיבות לירידה חדה זו היא מי ביוב מזוהמים שרבות מהקטות שותות מהם בקביעות. במסגרת המיזם להצלת אוכלוסיית הקטות במרחב שבטה פועלים החיילים כדי לשפר את מצבה של אוכלוסיית הקטות, על ידי אספקת מים נקיים לקטות וכן העלאת המודעות לשמירה עליהן בשטחי האש של היחידה.

אלופי הנדידה שוברים שיאים בפעם ה-6

השנה התקיימה התחרות היוקרתית "אלופי הנדידה" בפעם ה-6, בעיר אילת, יחד עם כנס מרכזי הצפרות הבינלאומי.
באירוע השתתפו מעל ל- 400 משתתפים השהגיעו אלינו מכ-25 מדינות. בתחרות השתתפו כ- 150 צפרים ו- 30 קבוצות. במהלכה נתרמו כ- 75,000 דולר למען הנשרים. הרבה אנרגיה חיובית שהגיעה אלינו מכל רחבי הגלובוס.
את כנס מרכזי הצפרות סיכמו המשתתפים בהרבה מחמאות ובציפייה גדולה לפעם הבאה!

 

חוגי צפרות

מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע ממשיך לחנך את דור הצפרים הצעירים. כמדי שנה גם השנה קיימנו חוגי צפרות לילדים ולנוער. החוגים מתקיימים באזורים השונים, בהדרכת צפרים בוגרים, מנוסים בצפרות בפרט וטבע בכלל. בחופשים מתאספים הצפרים צעירים מכל רחבי המדינה ויחד יוצאים לצפות בציפורים מרהיבות! עוד לא הצטרפתם?

מוזמנים להצטרף!

 

שיתוף פעולה עם חברת "מלח הארץ"
בריכות המלח של חברת מלח הארץ בעתלית ובאילת משמשות מקור מנוחה ועגינה לעופות המים בזמן נדידתם- זו הסיבה, שמרכז הצפרות פועל יחד עם מלח הארץ במשך שנים בפרויקטים הקשורים לבריכות המלח. שיתוף הפעולה המרשים נמשך כבר מספר שנים ומוביל, לשמחתנו, לתוצאות מרשימות בשימור השחפיות המקננות בבריכות המלח.

 

יום העיון השנתי ה-40 לצפרות

את שנת 2019 סיכמנו ביום העיון השנתי ה-40 לצפרות שהתקיים באוניברסיטת תל אביב בהשתתפות מאות צפרים ואוהבי טבע. הכנס סקר את מצב הציפורים בישראל במהלך ה-40 השנים האחרונות. הנתונים המדאיגים שהוצגו דורשים מאיתנו לחשב מסלול מחדש. מאז 1979 ועד היום נכחדו בישראל 6 מינים של עופות מקננים, בניהם: עפרוני פסגות, חרוגולן זמירי, העזנייה, הפרס ועוד. 65 מינים דוגרים נמצאים בסכנת הכחדה. עלינו לעשות הכל כדי לתקן את המצב ולמנוע הכחדה של מינים נוספים, כדי שגם הבאים אחרינו יוכלו ליהנות מציפורי ארצנו. כדי שישראל תהיה מקום טוב לציפורים, עלינו לשמור על בתי הגידול שלהן; על שטחים פתוחים גדולים, רציפים ומייצגים; לדאוג לתחנות עצירה בנתיבי הנדידה; למנוע כניסת מינים ולשים נוספים ולצמצם את התפשטות הקיימים; לחוקק את חוק הגנת הבר המעודכן שראש בראשונה אוסר את הציד הספורטיבי.

גם בשנה הבאה נמשיך לפעול למען שיפור מצב ציפורי ישראל בדגש על מינים בסכנת הכחדה על ידי קידום ממשק אקטיבי לשימור מינים בסיכון, מניעת הקמת טורבינות רוח, מיפוי שטחי מפתח לציפורים, הטמעת הספר האדום והעלאת המודעות הציבורית.