קוראים וקוראות יקרים,

במהלך השנה האחרונה פיתחנו ייצרנו מספר מערכי ועזרי הנחיה והדרכה בנושאי שמירת טבע בהם אנחנו עוסקים.

בעמוד זה ניתן לצפות בחומרים אלה ואף להורידם לשימוש אישי! 

ייחידת הדרכה בנושא מסדרונות אקולוגיים:

יחידת הדרכה בנושא המסדרונות האקולוגיים

נספח ליחידת הדרכה - משימות מכשולים

נספח ליחידת הדרכה תמונות עופרים 

עזר הדרכה להורדה